Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 25 Ebrill, 2023 fel rhai cywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 30/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/05/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: