Manylion y penderfyniad

The Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Mehefin, 2023 i Ionawr, 2024 gyda’r newidiadau a amlinellwyd yn y cyfarfod.

Dyddiad cyhoeddi: 30/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/05/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: