Manylion y penderfyniad

Cost of Living Discretionary Scheme - Final Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi cynnwys yr adroddiad sydd yn cadarnhau fod yr holl gyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei ddefnyddio yn unol â thelerau ac amodau’r grant.

Dyddiad cyhoeddi: 30/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/05/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: