Manylion y penderfyniad

Election of Chairperson

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Ken Taylor fel Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Dyddiad cyhoeddi: 23/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 23/05/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion