Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol ac fe’u cymeradwywyd fel rhai cywir –

 

·        3 Mai 2023

·        27 Mai 2023(ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd)

Dyddiad cyhoeddi: 07/06/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/06/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: