Manylion y penderfyniad

Applications that will be Deferred

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

6.1         HHP/2023/51 – Cais llawn ar gyfer dymchwel y modurdy presennol ynghyd â chodi anecs deulawr yn Lancefield, Ffordd Cynlas, Benllech

 

Penderfynwyd gohirio’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rheswm a roddwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/06/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/06/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: