Manylion y penderfyniad

Gweddill y Ceisiadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

12.1 FPL/2023/108 – Cais llawn ar gyfer gosod amryw o ffensys 2.2 medr, 2.9 medr, a 3.2 medr o uchder, gyda giatiau i gyd-fynd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Pentrefelin, Amlwch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.2 FPL/2023/66 – Cais llawn ar gyfer lleoli 120 o baneli Solar 35.4KW ar dir yn Hen Blas, Bethel, Bodorgan

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad  y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/06/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/06/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: