Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd 26 Gorffennaf 2023 fel cofnod cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 06/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: