Manylion y penderfyniad

Materion Eraill

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

13.1 Land and Lakes Ltd

 

Penderfynwyd cefnogi’r safbwynt fel y manylwyd yn adroddiad y Swyddog.

 

13.2 Gorchymyn Rheoleiddio Traffig – Cemaes

 

Penderfynwyd –

 

·     Cymeradwyo’r cynigion yn unol â’r gorchmynion a chynlluniau a gyflwynwyd a

·     Cytuno bod hyd y ffordd rhwng ystâd Gwelfor a chylchfan yr A5025 yn cadw’r cyfyngiad o 30mya fel y nodwyd yn y Gorchymyn drafft, ac i gadarnhau’r gorchymyn drafft hwn a’r gorchmynion drafft eraill yn yr adroddiad.

 

13.2 Gorchymyn Rheoleiddio Traffig – Rhostrehwfa

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cynnig yn unol a’r Gorchmynion a’r cynlluniau a gyflwynwyd, ac I’r Awdurdod barhau i gymeradwyo’r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig a chynlluniau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: