Manylion y penderfyniad

Datganiad o Ddiddordeb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd John I Jones ddatgan diddordeb personol a oedd yn rhagfarnu yn eitem 7.1 – Fferm Tŷ Coch, Rhostrehwfa. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/02/2024

Dyddiad y penderfyniad: 07/02/2024

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion