Manylion y penderfyniad

Defnydd o Arian Premiwm Ail Gartrefi

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn a chymeradwyo Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal ac Ôl-OfalYnys Môn 2023-28.

Dyddiad cyhoeddi: 30/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/05/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: