Manylion y penderfyniad

Rhaglen

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Dyddiad cyhoeddi: 11/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 11/12/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/12/2020 - Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru