Manylion y penderfyniad

Capital Strategy and Capital Programme 2021/22 to 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y Strategaeth Gyfalaf a’r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/03/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: