Manylion y penderfyniad

Draft Internal Audit Strategy 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Strategaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2021/22 a chadarnhau bod y dull a’r blaenoriaethau a amlinellir ynddi yn bodloni anghenion sicrwydd y Cyngor.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/04/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/04/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: