Manylion y penderfyniad

Programme of Meetings of the County Council for 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r rhaglen ganlynol o gyfarfodydd cyffredinol y Cyngor Sir am y flwyddyn i ddod: -

 

·      7 Medi, 2021                   2.00 y.h

·      28 Medi, 2021                2.00 y.h

·      26 Hydref, 2021 (Arbennig) –    2.00 y.h

·      7 Rhagfyr, 2021             2.00 y.h

·      22 Chwefror, 2022          2.00 y.h

·      Mai 2022 (Cyfarfod Blynyddol) – dyddiad i’w gadarnhau

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/05/2021

Dyddiad y penderfyniad: 18/05/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/05/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn