Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.1  HHP/2021/35 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn 54 Pennant, Llangefni

 

Roedd y cais wedi'i dynnu'n ôl.

 

7.2  FPL/2021/71 - Cais llawn ar gyfer cadw'r strwythur presennol a pharhau a'r gwaith o godi uned gwyliau ynghyd a gwaith cysylltiedig ar dir yn Bryn Gollen Newydd, Llannerchymedd

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog. 

 

7.3  FPL/2021/38 - Cais llawn ar gyfer gosod 2 pod glampio ynghyd â chreu mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar dir ger Gwel y Môr, Penrhosfeilw, Caergybi

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog. 

 

7.4  VAR/2021/27 - Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) (Cynlluniau a cymeradwywyd) a (03) (Mynedfa a man parcio) o ganiatâd cynllunio rhif FPL/2019/322 (newid defnydd eglwys i annedd gyda adeiladu mynedfa cerbydau newydd) er mwyn diwygio'r man parcio i hepgor darparu trofwrdd yn Christ Church, Rhosybol

 

PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad ar y cais am y rhesymau a roddwyd.

 

7.5  FPL/2020/247 - Cais llawn ar gyfer codi 9 annedd ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir ger Stad Y Bryn, Llanfaethlu

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

7.6  HHP/2020/253 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Plot H, Lleiniog, Penmon

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

7.7  FPL/2020/165 - Cais llawn ar gyfer trosi'r adeilad allanol i fod yn uned gwyliau yn Outbuilding 1, Lleiniog, Penmon

 

PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad ar y cais am y rhesymau a roddwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 07/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 07/07/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: