Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a

gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 08/02/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/02/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: