Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy Statement 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn a nodi’r Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 ac i anfon y Datganiad ymlaen i’r Pwyllgor Gwaith heb unrhyw sylwadau pellach.

Dyddiad cyhoeddi: 08/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 08/02/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/02/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: