Manylion y penderfyniad

Local Authority Homes for Older People - Setting the Standard Charge 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·       Bod y ffi safonol ar gyfer cartrefi gofal yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023 yn cael ei osod ar £801.53 yr wythnos.

·       Bod y ffi llawn wythnosol fesul preswylydd ar gyfer cartrefi’r Awdurdod yn cael ei osod ar lefel sy’n cyfateb i gost lawn y gwasanaeth, sef £801.53 yr wythnos.

 

Dyddiad cyhoeddi: 03/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 03/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: