Manylion y penderfyniad

Council Tax Discretionary Relief Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd bod y Pwyllgor Gwaith yn argymell i’r Cyngor Llawn bod y newidiadau a nodir yn yr adroddiad yn cael eu gwneud i Bolisi Rhyddhad Dewisol y Dreth Gyngor fel yr amlygir yn Atodiad A yr adroddiad o’r 1af Ebrill 2022/23.

 

Dyddiad cyhoeddi: 03/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 03/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: