Manylion y penderfyniad

Endorsement of the Island's Project Submission to the Levelling Up Fund

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Cymeradwyo parhau gyda’r gwaith paratoi ar gyfer cais i’r Gronfa Codi’r Gwastad (LUF) sy’n canolbwyntio ar Gaergybi.

·         Oherwydd ansicrwydd ynghylch y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau, bod y Pwyllgor Gwaith yn dirprwyo’r awdurdod i awdurdodi’r cyflwyniad terfynol i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd).

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 03/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 03/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: