Manylion y penderfyniad

Housing Revenue Account (HRA) Business Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2022-52.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/03/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: