Manylion y penderfyniad

The Executive's Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi ei diweddaru am y cyfnod Awst 2022 i Fawrth 2023, fel y’i cyflwynwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 19/07/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/07/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: