Manylion y penderfyniad

Ymweliad Safleoedd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

Dyddiad cyhoeddi: 27/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 27/07/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: