Manylion y penderfyniad

Ceisiadau Economaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw gais economaidd yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2013

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2013 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion