Manylion y penderfyniad

Datganiad o Ddiddordeb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 21/05/2024

Dyddiad y penderfyniad: 21/05/2024

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/05/2024 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol