Mater - cyfarfodydd

Capital Strategy and Capital Programme

Cyfarfod: 09/03/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn (Eitem 9)

9 Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 1 Mawrth 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y Strategaeth Gyfalaf a’r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24.  

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 1 Mawrth 2021 i'r Cyngor ei dderbyn.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Strategaeth Gyfalaf a'r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24.