Mater - cyfarfodydd

Programme of Meetings of the County Council for 2021/22

Cyfarfod: 18/05/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn (Eitem 12)

Rhaglen o gyfarfodydd y Cyngor Sir yn 2021/22

Cymeradwyo'r rhaglen ganlynol o gyfarfodydd y  Cyngor Sir ar gyfer y flwyddyn i ddod: -

 

·           7 Medi   2021                             -           2.00 pm

·           28 Medi  2021                            -           2.00 pm

·           26 Hydref 2021  (Arbennig)    -           10.30 am

·           7 Rhagfyr  2021                         -           2.00 pm

·           22 Chwefror 2022                     -           2.00 pm

·           Mai (Cyfarfod Blynyddol)         -           dyddiad i’w gadarnhau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r rhaglen ganlynol o gyfarfodydd cyffredinol y Cyngor Sir am y flwyddyn i ddod: -

 

·      7 Medi, 2021                   2.00 y.h

·      28 Medi, 2021                2.00 y.h

·      26 Hydref, 2021 (Arbennig) –    2.00 y.h

·      7 Rhagfyr, 2021             2.00 y.h

·      22 Chwefror, 2022          2.00 y.h

·      Mai 2022 (Cyfarfod Blynyddol) – dyddiad i’w gadarnhau

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r rhaglen ganlynol o gyfarfodydd cyffredinol y Cyngor Sir am y flwyddyn i ddod: -

  • 7 Medi, 2021 – 2.00 y.h
  • 28 Medi, 2021 – 2.00 y.h
  • 26 Hydref, 2021 (Arbennig) – 2.00 y.h
  • 7 Rhagfyr, 2021 – 2.00 y.h
  • 22 Chwefror, 2022 – 2.00 y.h

      Mai 2022 (Cyfarfod Blynyddol) – dyddiad i’w gadarnhau