Mater - cyfarfodydd

Cyrff Allanol

Cyfarfod: 18/05/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn (Eitem 10)

10 Cyrff Allanol pdf eicon PDF 102 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cytuno a chadarnhau penodiadau fel y manylir yn amserlen yr adroddiad.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ynghylch Cyrff Allanol i’w ystyried.

 

PENDERFYNWYD cytuno a chadarnhau penodiadau fel y manylir yn amserlen yr adroddiad.