Mater - cyfarfodydd

Minutes - Corporate Parenting Panel

Cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Gwaith (Eitem 4)

4 Panel Rhiantu Corfforaethol pdf eicon PDF 480 KB

Cyflwyno i’w mabwysiadu, gofnodion drafft y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu cofnodion drafft cyfarfod y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2021.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion drafft y cyfarfod o’r Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2021 i’w mabwysiadu gan y Pwyllgor Gwaith.

 

Penderfynwyd mabwysiadu cofnodion drafft cyfarfod y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2021.