Mater - cyfarfodydd

Cofnodion

Cyfarfod: 08/02/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (Eitem 2)

2 Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 490 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2021.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a

gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

Yn codi – mewn perthynas ag eitem 9 yn y cofnodion, cadarnhaodd y Pennaeth Archwilio a Risg nad oedd unrhyw newidiadau pellach i’r Cod Llywodraethu Lleol ac y byddai’r Cod yn cael ei gyflwyno i’w gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 10 Mawrth, 2022.