Mater - cyfarfodydd

Datganiad o Ddiddordeb

Cyfarfod: 21/05/2024 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol (Eitem 1)

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddrodeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.