Rhaglen a Phenderfyniadau

Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd, Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Trwyddedu.

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Ken Taylor yn Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu.

3.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Trwyddedu.

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Glyn Haynes yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu.