Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 5ed Hydref, 2022 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 264 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 7 Medi, 2022.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 197 KB

Cyflwyno, cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gafwyd ar 21 Medi, 2022.

5.

Siarad Cyhoeddus

6.

Ceisiadau fydd yn cael ei gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 2 MB

7.1 – FPL/2022/66 – Porth Wen, Llanbadrig

FPL/2022/66

 

7.2 - S106/2022/4 - Hen Ysgol Gynradd Llanfachraeth

S106/2022/4

 

7.3 - FPL/2021/159 – Stad Maes Derwydd, Llangefni

FPL/2021/159

 

7.4 - FPL/2022/14 – Green Bank, Amlwch

FPL/2022/14

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Cynghorwyr neu Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 5 MB

12.1 – TPO/2022/16 - Tir rhwng yr cronfa ddwr a 30, Ty Mawr Estate, Porthaethwy

TPO/2022/16

 

12.2 – VAR/2022/48 - Madryn House, Pen Dref Street, Niwbwrch

VAR/2022/48

 

12.3 – FPL/2022/134 – Tithe Barn, Henblas, Llangristiolus

FPL/2022/134

 

12.4 – DIS/2022/62 - Ysgol Y Graig, Ffordd y Coleg, Llangefni

DIS/2022/62

 

12.5 – VAR/2021/65  - Fferm Wynt Llyn Alaw, Llanbabo

VAR/2021/65

 

12.6 – HHP/2022/46 - Tan Yr Allt Bach, Llanddona

HHP/2022/46

 

12.7 – HHP/2022/219 – 7 Tre Gof, Llanddaniel

HHP/2022/219

 

12.8 – HHP/2022/171 - Awel Y Bryn, Trigfa, Moelfre

HHP/2022/171

 

12.9 – FPL/2022/216 – Glanllyn, Llanedwen

FPL/2022/216

 

12.10 – FPL/2022/198 – Swyddfeydd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

FPL/2022/198

 

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn