Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw a ohiriwyd o 20 Hydref (Ar hyn o bryd, nid yw'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Llun, 15fed Tachwedd, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

 

2.

Datganiad o'r Cyfrifon 2020/21 ac Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 2 MB

·        Cyflwyno’r Datganiad o’r Cyfrifon am 2020/21.

 

·        Cyflwyno’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol am 2020/21.

 

·        Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol ynglyn â’r datganiadau ariannol  2020/21 (Adroddiad ISA 260).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Argymell i’r Cyngor ei fod yn derbyn y Datganiad o’r Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2020/21.

·         Cymeradwyo’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2020/21 a’i gyfeirio at y Cyngor Llawn ar gyfer ei gymeradwyo ac at Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr i’w lofnodi.

·         Nodi Adroddiad yr Archwilydd Allanol ar y Datganiadau Ariannol ar gyfer 2020/21.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL