Cyfarfod

Cyfarfod wedi'i GANSLO, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518