Rhaglen

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 27ain Mehefin, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor - Swyddfeydd y Cyngor a Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 212 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·      18 Ebrill 2024

·      21 Mai 2024 (ethol Cadeirydd/Dirprwy Gadeirydd)

Dogfennau ychwanegol:

3.

Archwilio Allanol: Cynllun Archwilio Manwl 2024 pdf eicon PDF 648 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

 

4.

Adolygu Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 178 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

5.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2023/24 pdf eicon PDF 574 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2023/24 pdf eicon PDF 412 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

 

7.

Diweddariad ar Gynllun Gweithredu yr Adolygiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 75 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

8.

Log Gweithredoedd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf eicon PDF 83 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

9.

Archwilio Allanol: Gosod Amcanion Llesiant - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 800 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru ynghyd â’r ymateb sefydliadol.

 

 

10.

Archwilio Allanol: Diweddariad Rhaglen Waith ac Amserlen Ch4 pdf eicon PDF 321 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

11.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith 2024/25 pdf eicon PDF 157 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.