Rhaglen

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor - Swyddfeydd y Cyngor a Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 153 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2024.

3.

Log Gweithredoedd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 82 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

4.

Datganiad o'r Cyfrifon Drafft 2023/24 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

5.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2023/24 pdf eicon PDF 456 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

6.

Adolygiad o'r Adroddiad Hunan Asesiad Corfforaethol Blynyddol Drafft 2023/24 pdf eicon PDF 619 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

7.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 313 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

8.

Adroddiad Cynnydd ar Ganlyniadau Menter Twyll Genedlaethol 2022-24 pdf eicon PDF 359 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

9.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 157 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.