Cyfarfod

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 19eg Medi, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Ystafell Bwyllgor - Swyddfeydd y Cyngor a Zoom

Cyswllt: Ann Holmes