Cyfarfod

WEDI EI GANSLO, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Mawrth, 22ain Chwefror, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau