Cyfarfod

WEDI'I GANSLO, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Llun, 28ain Tachwedd, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Cyfarfod Arbennig - Cyfarfod Hybrid, Siambr y Cyngor, Llangefni/Yn Rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau