Cyfarfod

Cyfarfod o Gyngor Sir Ynys Môn yn Siambr y Cyngor ac yn Rhithiol drwy Zoom, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024 10.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau