Rhaglen

Cyfarfod Hybrid Arbennig (Cyllideb) - yn Ystafell Bwyllog 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Gwaith - Dydd Iau, 29ain Chwefror, 2024 9.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a benodwyd ganddo

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

 

3.

Monitro'r Gyllideb Refeniw - Chwarter 3, 2023/24 pdf eicon PDF 356 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.       

4.

Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 3, 2023/24 pdf eicon PDF 363 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

5.

Monitro Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai - Chwarter 3, 2023/24 pdf eicon PDF 764 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

6.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25 pdf eicon PDF 395 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

7.

Strategaeth Gyfalaf 2024 - 2029 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

8.

Cyllideb Cyfalaf 2024/25 pdf eicon PDF 217 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

9.

Gwella Dibynadwyedd a Gwytnwch ar draws Afon Menai pdf eicon PDF 678 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Eonomaidd.