Rhaglen a chofnodion

Cynhadledd Maes Llafur Cytun Gwynedd a Mon, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS) - Dydd Mawrth, 15fed Chwefror, 2022 1.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Crynodeb o'r Ddeddfwriaeth a'r Canllawiau y Cwricwlwm i Gymru

2.

Cwricwlwm i Gymru: Maes Llafur Cytûn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

I adolygu’r Maes Llafur Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg sydd wedi’i gytuno, ac argymell maes llafur priodol i’r awdurdod lleol ar gyfer ei fabwysiadu.