Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, ac yn rhithwir drwy Zoom, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS) - Dydd Mercher, 21ain Chwefror, 2024 11.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, ac yn rhithwir drwy Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 144 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft cyfarfod blaenorol CYSAG a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2023.

3.

Cymdeithas CYSAGau Cymru pdf eicon PDF 256 KB

  Cyflwyno er gwybodaeth, gofnodion drafft cyfarfod CCYSAGauC a gynhaliwyd ar 25 Hydref 2023.

 

  Ystyried enwebiadau i Bwyllgor Gwaith y Gymdeithas (gohebiaeth ynghlwn).

Dogfennau ychwanegol:

4.

Teithiau Dysgu - Ysgol Bodffordd pdf eicon PDF 78 KB

  Derbyn diweddariad gan y Cadeirydd ac aelodau’r CYSAG a fynychodd Ysgol Bodffordd.

 

  Trafodaeth am bererindodau lleol Môn.

5.

Lleoliadau Crefyddol ac Ysbrydol ar Ynys Môn

Trafodaeth agored gan y CYSAG.

 

(Gofynni’r i’r aelodau baratoi gwybodaeth am leoliadau fel testyn trafod a datblygu.)

6.

Aelodaeth a Chyfansoddiad y Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) pdf eicon PDF 390 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

7.

Unrhyw Faterion Eraill

Unrhyw faterion eraillgyda chytundeb y Cadeirydd.

 

8.

Cyfarfod Nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf CYSAG ar ddydd Mercher, 17 Gorffennaf 2024 am 2.00 o’r gloch yp.