Rhaglen

Cyfarfod Arbennig - yn Ystafell Bwyllgor 1, ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 15fed Chwefror, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1/Committee Room 1 / Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd ar gyfer y Cyfarfod

Ethol Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod. 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes. 

3.

Ethol Cadeirydd pdf eicon PDF 609 KB

Ethol Cadeirydd ar gyfer Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn.

4.

Ethol Is-Gadeirydd pdf eicon PDF 610 KB

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn.