Rhaglen

Cyfarfod Rhithwir (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod, Pwyllgor Safonau - Dydd Mawrth, 28ain Mehefin, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 290 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2021.

3.

Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 849 KB

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol ar ddatblygu a hyfforddi Aelodau. 

 

4.

Cwynion Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 221 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn perthynas ag (a) Cynghorwyr Sir, a (b) Cynghorwyr Tref/Cymuned ar gyfer Chwarter 3 a 4 o 2021//22.

5.

Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 329 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar benderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2021.

6.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 1 MB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

7.

Rhaglen Waith y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 206 KB

I ystyried Rhaglen Waith y Pwyllgor Safonau am 2022/23.