Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Llun, 20fed Mehefin, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 340 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol -

 

·         28 Chwefror, 2022

·         7 Mawrth, 2022

·         31 Mai, 2022

Dogfennau ychwanegol:

3.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol Ch4 2021/22 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid Corfforaethol.

4.

Enwebu Aelodau Sgriwtini i Wasanaethu ar Fyrddau a Phanelau pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) a’r Rheolwr Sgriwtini.

5.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.