Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 27ain Chwefror, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 187 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiad canlynol

 

·      16 Ionawr 2024 (cyfarfod bore)

·      16 Ionawr 2024 (cyfarfod prynhawn)

Dogfennau ychwanegol:

3.

Gosod Cyllideb 2024/25 - Cynigion Drafft Terfynol ar gyfer y Gyllideb Refeniw pdf eicon PDF 659 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a’r Rheolwr Sgriwtini.

 

 

4.

Gosod Cyllideb 2024/25 - Cynigion ar gyfer y Gyllideb Gyfalaf pdf eicon PDF 426 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a’r Rheolwr Sgriwtini.

5.

Panel Sgriwtini Cyllid

Cadeirydd y Panel i roi adoddiad llafar.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 366 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.