Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddrodeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

 

Dygir sylw Aelodau at baragraff 2.6.1 yng Nghyfansoddiad y Cyngor sy’n dweudBydd Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn aelod o’r wrthblaid fwyaf.”

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Aled M Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

3.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Dyfed W Jones yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol.